Logen til Julefrokostens fremme

Anders Bøgh

Flemming  Olsen

Henrik Lund (”Wimmer”)

Henrik Thunbo

Kristian Bloch

Michael Borch Gregersen (”Kokken”)

Michael Larsen (”Slagter”)

Niels-Henrik Sørensen

Steen Bjerge

Thomas Bøgh Johannesen

Thomas Enberg

Ulrik Jönsson

Kenneth Larsen

Logens medlemmer

Carsten Jönsson (Æresmedlem)

Michael Jensen (”Sonofon”)

Carsten ”Krumme” Schmidt